7 månader

7 månader

7 månader
Drakedram Money Talk (tik), född: 2006-09-15.
En av våra mest lovande "running on prospect".

NUCH SUCH
Hotpoint's I'll Have You Talking
NUCH NV-00
Toydom's Hard To Resist
GBCH
Delwin Sweet Revenge
Calaharee's Little Red At Toydom
Hotpoint's Who Is Talking INTUCH NORDUCH NORDV-96
Hotpoint's Taylor Made
NORDUCH
Hotpoint's Face The Fact
Drakedram Texas Rose SUCH SV-03
Livanda Micklee De-Canio
GBCH
Livanda Micklee Mataho
Stsanja I Believe At Livanda
Drakedram The Evening Star FINUCH FINV-99 SUCH
Drakedram Drumfire
SUCH
Drakedram Standing In The Snow