SUCH Genisim Sylvester
FINUCH FINV-99 SUCH Drakedram Drumfire
SUCH Lavinia Mist Of Livanda
FINUCH FINV-99 SUCH SV-01 Drakedram Play Misty For Me
Drakedram Oh Oh Im On Fire
SUCH Warmasters Battleship
SUCH Drakedram Man's Springtime Passion
SUCH Micklee Ru's Manilo
SUCH Drakedram Solid Gold
SUCH FINUCH Drakedram Man's Drago & Man's Golden Delicious
SUCH, SV-05 Drakedram The Tiger Cat
SUCH SV-01,05 NOR-99 Genisim Wot A Bee
SUCH SV-03 Livanda Micklee De-Canio
NUCH SE UCH Stsanjas Talk Of The Town
SE UCH Drakedram Redstone
SUCH Bramblefields The Fall Guy
SUCH Drakedram Flame Of The Dragon
SUCH Drakedram Puss In Boots
Med över 3000 år av historia är Pekingese en av världens äldsta raser. Pekingesen är en tempelhund med ursprung ifrån Kina, där den var det mest favoriserade kejserliga husdjuret. I 100 tals år var det dödsstraff att äga en Pekingese om man inte var bosatt i det Kinesiska imperiets palats. Pekingesen var ansedd att ha en vakande ande över sig och tillsammans med de Kinesiska lejonstatyerna beskyddade dem tempel mot onda andar.

Under opiumkriget 1860, invaderades den förbjudna staden av allierade trupper. Då kejsaren, Xianfeng och hans hov redan hade flytt, valde en släkting av den imperialistiska familjen att stanna kvar i templet. Denna begick dock självmord när palatset stormades, och när soldaterna fann henne hittades fem Pekingeser som vaktade hennes säng. Hundarna räddades innan de allierade brände palatset, och senare skänktes dem till högt uppsatta personer i det engelska riket. Den femte Pekingesen skänktes till Drottning Victoria av England, som döpte henne till Looty.

Då Pekingesen inte längre var en hemlighet presenterade kejsaren Dowager Cixi rasen för ett flertal Amerikaner (bl.a. dotter till Theodore Roosevelt), med budskapet att:

låt lejonhunden vara liten; låt den bära en svällande kappa av värdighet runt dess nacke; låt den visa en böljande standard av prakt över dess bakdel.

Låt dess kropp vara formad som ett jagande lejon spanande efter dess byte.

åt den vara livlig, så den kan underhålla med dess skutt och hopp; låt den vara skygg, så den inte hamnar i fara; låt den vara ett tamdjur så den kan leva i vänskap med det andra djur, fiskar eller fåglar som finner trygghet i det imperialistiska palatset.
Dessa hundar har haft en stor inverkan på vår avel och lika mycket som vi saknar dem beundrar vi deras barn och barnbarn som hedrar minnet av dessa underbara hundar.